REALIZACJE

W realizacji:
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie, wraz z rozbiórką budynków istniejących,
 • Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku,
 • Budowa budynku wielorodzinnego nr 116 w Gdańsku-Letnicy,
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach,
 • Budowa budynku dydaktycznego na terenie Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku,
 • Modernizacja budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności i Bursę Gdańską,
 • Budowa siedziby Komisariatu Policji Gdynia - Witomino wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gdyni,
 • Adaptacja obiektów Komendy Miejskiej Policji w Słupsku - budynek A, budynek C, budynek E,
 • Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru - Starogard Gdański,
 • Sukcesywna dostawa 140 000 szt. płyt JOMBO dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o. o,
 • Dostawa 35 000 szt. płyt JOMBO dla ABRUKO Sp. z o. o.,
 • Dostawa 170 szt. płyt MON dla Gminy Miasta Puck.

 Zakończone: 

Rok 2019:

 • Przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku,
 • Budowa budynku A.2 usytuowanego na terenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni,
 • Dostawa 20 000 szt. płyt JOMBO dla Gminy Przodkowo,
 • Dostawa 1 400 szt. płyt JOMBO dla Gminy Miastko,
 • Dostawa 126 szt. płyt MON dla Urządu Morskiego w Słupsku,
 • Dostawa 3 344 szt. płyt JOMBO dla Zakładu Komunalnego w Kościerzynie.
Rok 2018:
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku,
 • Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim w związku z budową kina,
 • Budowa Żłobka na Osiedlu Bursztynowym w Pruszczu Gdańskim,
 • Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego - ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk,
 • Sukcesywna dostawa 25 000 szt. płyt JOMBO dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o. o.,
 • Sukcesywna dostawa płyt drogowych 300x150x15 dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Nadleśnictwa Lipusz,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO na terenie Malborka,
 • Sukcesywna dostawa płyt drogowych 300x150x15 na terenie Malborka,
 • Dostawa 1 655 szt. płyt JOMBO dla Gminy Przechlewo,
 • Dostawa 9 120 szt. płyt JOMBO na terenie Gminy Parchowo,
 • Dostawa 2 000 szt. płyt JOMBO dla Gminy Parchowo,
 • Dostawa 7 400 szt. płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Sadlinki,
 • Dostawa 2 600 szt. płyt JOMBO dla Gminy Cedry Wielkie,
 • Dostawa 2 080 szt. płyt JOMBO dla Gminy Miastko.

 
Rok 2017:

 • Termomodernizacja budynku ''B'' Komendy Miejskiej Policji w Słupsku,
 • Budowa budynku socjalno-warsztatowego na potrzeby obsługi instalacji termicznego przekształcenia Osadów z zapleczem dydaktyczno-edukacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Gdańskiej Infrastruktury Wodno Kanalizacyjnej,
 • Adaptacja budynku ''B'' Komendy Miejskiej Policji w Słupsku,
 • Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku szkoły w Bobowie,
 • Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiebiorcy na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Nadleśnictwa Czluchów,
 • Dostawa 2 000 szt. płyt JOMBO dla Gminy Górowo Iławeckie,
 • Dostawa 1 876 szt. płyt JOMBO na terenie Gminy Czarna Dąbrówka,
 • Dostawa 1 225 szt. płyt JOMBO dla Gminy Przechlewo,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Bytów,
 • Sukcesywna dostawa płyt drogowych 300X150X15 na terenie Malborka,
 • Dostawa 32 740 szt. płyt JOMBO dla Gminy Żukowo,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Sadlinki,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiebiorcy na terenie Gminy Trąbki Wielkie,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Przodkowo,
 •  Sukcesywna dostawa płyt drogowych 300x150x15 dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Sławna,
 • Dostawa 10 000 szt. płyt JOMBO dla ABRUKO Sp. z o. o.,
 • Dostawa 17 000 szt. płyt JOMBO do remontów dróg uszkodzonych po nawałnicy dla Gminy Sulęczyno,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO na terenie Malborka,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla Gminy Parchowo.

Rok 2016:

 • Remont wnętrza budynku Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku,
 • Przebudowa pomieszczeń baru z salą konsumpcyjną i zapleczem kuchennym w budynku Urzędu Miasta w Gdańsku,
 • Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku warsztatowo - magazynowego z wiatą, oznaczonego jako budynek ,,C'' wraz z zagospodarowaniem terenu, dla inwestycji "Przeniesienia bazy Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. do Błądzikowa, Gmina Puck",
 • Rozbudowa budynku SP Pręgowo o przyszkolną halę sportową z zapleczem dydaktycznym wraz z przebudowa kotłowni gazowej,
 • Wykonanie stanu surowego podziemnego budynku technicznego na dziedzińcu Teatru Wybrzeże w Gdańsku,
 • Budowa budynku mieszkalnego nr. 115 w Gdańsku dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • Adaptacja budynku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dawnego zespołu szkół rolniczych na cele biurowe,
 • Budowa budynku biurowo- socjalnego oznaczonego symbolem "B" w obrębie wsi Błądzikowo, Gmina Puck wraz z robotami rozbiórkowymi,
 • Budowa nowej siedziby Polskiego Gazu w Sopocie,
 • Adaptacja i rozbudowa segmentu dydaktycznego "E" na potrzeby internatu w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących,
 • Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr. 15 w Gdańsku,
 • Roboty budowlane wykonane w Zespole Szkół w Studzienicach,
 • Dostawa 2 000 szt. płyt JOMBO dla Gminy Cedry Wielkie,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Zblewo,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla Gminy Przywidz,
 • Dostawa 12 000 szt. płyt JOMBO dla Abruko Sp. z o.o,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO na terenie Gminy Czarna Dąbrówka,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO na terenie Malborka,
 • Dostawa 30 000 szt. płyt JOMBO dla Gminy Żukowo,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla Gminy Przechlewo,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla Gminy Parchowo,
 • Dostawa 1 850 szt. płyt JOMBO dla Gminy Lubichowo,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla Gminy Kościerzyna,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Nadleśnictwa Trzebielino,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Bytów,
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Goleniów.

Rok 2015:

 • Dostawa 14  000 płyt JOMBO na potrzeby utwardzania dróg Gminy Szemud.
 • Remont istniejącego pomostu wraz z zagospodarowaniem sportowo-rekreacyjnym i kulturowym terenu przy jeziorze w Kłącznie.
 • Dostwa 2000 płyt JOMBO do Gminy Cedry Wielkie.
 • Dostawa płyt wielootworowych typu YOMB w ilości 5 250 sztuk dla Gminy Starogard Gdański.
 • Dostawa 27 000 szt płyt jombo na potrzeby gminy Szemud.
 • Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla Gminy Parchowo.
 • Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego wraz z częściową przebudową obiektu, budowa kojców dla psów służbowych oraz przebudowa wytypowanych pomieszczeń w budynku głównym na terenie Komendy Powiatowej Policji w Lęborku przy ul. Toruńskiej 5”.
 • Modernizacja siedziby komisariatu policji w Żukowie.
 • Dostawa 23 000 sztuk płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Sztum.
 • Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo - nawierzchnia z płyt YOMB.
 • Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu JOMB w ilości 12 000 szt na terenie Gminy Żukowo.
 • Dostawa 11 000 sztuk płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Żukowo.
 • Dostawa 14 000 sztuk płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.
 • Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Nowe Ogrody 27.

 
Rok 2014:
 • Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca.
 • Remont klatki schodowej przy ulicy Wałowej 27 w Gdańsku.
 • Dostawa 7 000 sztuk płyt jombo dla Gminy Chmielno.
 • Dostawa 15 000 sztuk płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.
 • Realizacja 2-letniego zamówienia na wykonanie i dostawę płyt drogowych 200x100x15 cm na budowę BTC w Gdyni.
 • Sukcesywne dostawy płyt jombo w ilości 5300 szt. oraz kostki betonowej dla Gminy Kartuzy.
 • Wykonanie obiektów hodowlano-eksploatacyjnych dla lwów (etap II) w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie.
 • Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek na obszarze rewitalizowanej dzielnicy w Gdańsku Letnicy.
 • Realizacjia projektu o nazwie: “Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną i edukacyjną w Płotowie, gm. Bytów".
 • Realizacja 2-letniego zamówienia na wykonanie płyt JOMBO w ilości 20 000 sztuk dla prywatnego przedsiębiorcy, gmina Nowy Dwór Gdański.
 • Realizacja 3-letniego zlecenia na dostawę ponad 60 tysięcy płyt betonowych typu YOMB dla prywatnego przedsiębiorcy.
 • Sukcesywna dostawa płyt jombo dla Gminy Lubichowo.
 • Dostawa 3858 sztuk płyt JOMBO dla Gminy Szemud
 • Wykonanie wybiegów dla psów w Schronisku Ciapkowo w Gdyni.
 • Dostawa 3 850 sztuk płyt jombo dla Gminy Górowo Iławieckie.
 • Wykonanie zamówienia publicznego na roboty budowlane w istniejących budynkach i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzemieślniczej 36-38 w Sopocie.
 • Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową obiektu Kaszubkiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie w ramach zamówienia publicznego "Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości Szansą Rozwoju Innowacyjnych Przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach".
 • Realizacja zamówienia na wykonanie i dostawę płyt drogowych 300x150x15 cm w ilości 484 szt. dla prywatnego przedsiębiorcy w Gdańsku.
 • Dostawa 2500 sztuk płyt JOMBO dla gminy Przodkowo.

Rok 2013:

 • Realizacja zamówienia publicznego budowy budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Ogorzeliny.
 • Dostawa 2 400 sztuk płyt drogowych jombo dla prywatnego przedsiębiorcy na teren terminalu DCT w Gdańsku.
 • Dostawa 7 000 sztuk płyt JOMBO dla Gminy Chmielno.
 • Budowa pawilonu dla zwierząt w Schronisku Ciapkowo w Gdyni.
 • Drugi etap remontu galerii, kładek i schodów na terenie Centrum Handlowo-Usługowego „Pasaż Chełmski” w Gdańsku.
 • Wykonanie remontu wewnętrznej sieci ciepłowniczej w budynku C Port Północny w Gdańsku oraz pomieszczenia dla archiwum zakładowego.
 • Dostawa 1050 sztuk płyt JOMBO dla gminy Pruszcz Gdański.
 • Dostawa 6 000 sztuk płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy w Gminie Dębnica Kaszubska.
 • Realizacja zamówienia na wykonanie 18 000 sztuk płyt drogowych JOMBO 100x75x12,5 cm dla prywatnego przedsiębiorcy, gmina Cedry Wielkie.
 • Dostawa 4900 sztuk płyt JOMBO oraz 800 sztuk korytek ściekowych o wymiarach 600x330x150mm dla Gminy Kartuzy.
 • Realizacja zamówienia dla Jednostki Wojskowej w Malborku na dostawę płyt drogowych 300x100x15 cm w ilości 65 sztuk oraz 300x150x15 cm w ilości 120 sztuk.
 • Dostawa 18 000 sztuk płyt drogowych JOMBO 100x75x12,5 cm dla prywatnego przedsiębiorcy do gminy Dębnica Kaszubska.
 • Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach.
 • Dostawa 6 000 sztuk płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy do gminy Suchorze.
 • Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek Tuchomie".
 • Dostawa płyt JOMB w ilości 5 500 sztuk dla Urzędu Gminy w Zblewie.
 • Dostawa 4 000 sztuk płyt drogowych jombo dla prywatnego przedsiębiorstwa do gminy Sławno.
 • Dostawa 4 500 płyt jombo dla prywatnego przedsiębiorcy na teren gminy Kępice.
 • Dostawa 250 sztuk płyt drogowych o wymiarach 300x150x15 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Malborku.
 • Dostawa płyt drogowych o wymiarach 300x150x15 dla prywatnego przedsiębiorcy w ilości 195 sztuk na teren gminy Liniewo.
 • Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę oraz Urząd Gminy w Lipuszu.
 • Budowa Ośrodka Zdrowia w Stężycy.

Rok 2012:

 • Dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 w ilości 8 000 sztuk dla Gminy Chmielno.
 • Dostawa płyt drogowych dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury.
 • Wykonawca kompleksowej przebudowy i remontu budynków mieszkalnych na ul. Starowiejska 41, 43, 45, 47 w Gdańsku.
 • Sprzedaż z dostawą płyt drogowych betonowych w ilości 820 sztuk dla Gminy Liniewo.
 • Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych w hali zajezdni Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.
 • Realizacja dostawy płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w ilości 1 000 sztuk wraz z transportem i rozładunkiem.
 • Sukcesywne dostawy nowych żelbetowych płyt wielootworowych typu „Yombo” o wymiarach 1,00x0,75x125 m do napraw dróg na terenie gminy Kartuzy w ilości 5312 sztuk.
 • Roboty budowlane rozbiórkowe dla PKP Cargo Gdynia.
 • Realizacja dostawy płyt betonowych typu JOMBO w ilości 6732 sztuk na prywatne zlecenie do Suchowa.
 • Remont budynku mieszkalnego przy ul Rybackiej 8 w Tczewie realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja strefy obszaru zdegradowanego starego miasta w Tczewie”.
 • Pierwszy etap remontu galerii, kładek i schodów na terenie Centrum Handlowo-Usługowego „Pasaż Chełmski” w Gdańsku.
 • Budowa budynku zaplecza z sanitariami i pomostu drewniano-stalowego w ramach tworzonego kąpieliska w Garczu.
 • Rozbudowa budynku hodowlanego dla gibbonów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku.
 • Przebudowa drogi osiedlowej przy zabytkowym pałacu w Barcinie w Gminie Kępice.
 • Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Uczniowskiej 22 w Gdańsku.
Rok 2011:

 • Przebudowa części pomieszczeń I piętra budynku biurowego PKP Szybka Kolej Miejska z siedzibą w Gdyni.
 • Budowa budynku usługowego – Centrum Informacji Turystycznej w Chmielnie w ramach zintegrowanego systemu informacji turystycznej: Budowa centrów informacji turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia.
 • Roboty budowlane w Domu Środowiskowym w Wielu na zlecenie Gminy Karsin.
 • Realizacja dostawy nowych płyt drogowych typu JOMBO w ilości 1 600 sztuk dla Gminy Cedry Wielkie.
 • Wykonawca kompleksowej przebudowy i remontu budynków mieszkalnych na ul. Starowiejska 34, 36, 38 w Gdańsku.
 • Wykonanie budynku biurowo-magazynowego w Gdańsku dla TNS Sp. z o o.
 • Przebudowa budynku mieszkalnego na ul. Sielska 6 w Gdańsku.
 • Realizacja dostawy płyt drogowych typu MON 300x150x15 w ilości 174 sztuk oraz dostawę krawężnika drogowego 100x30x15 w ilości 120 sztuk na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnej Spółki z o o. w Koszalinie.
 • Sprzedaż, dostawa i rozładunek płyt drogowych betonowych IOMB 100x75x12,5 w ilości do miejscowości Koteże na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim.
 • Zakup i montaż urządzenia do podnoszenia ciśnienia na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Garcz.
 • Wykonanie dostawy płyt drogowych typu JOMBO w ilości 7580 sztuk dostarczonych do miejscowości Pustowo na potrzeby firmy prywatnej.
 • Sukcesywne dostawy korytek ściekowych w łącznej ilości nie większej niż 2 500 sztuk i ażurowych płyt betonowych w łącznej ilości nie większej niż 4 700 sztuk na potrzeby Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o o. w Gdańsku. 

 

Rok 2010:

 

 • Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w obrębie geodezyjnym CETYŃ dla Gminy Trzebielino.
 • Utwardzenie drogi dojazdowej i parkingu na terenie siedziby firmy MORPAK Sp. z o o. w Gdańsku.
 • Przebudowa wraz z modernizacją części pomieszczeń budynku przemysłowego na pomieszczenia Centrum Zabaw Dziecięcych „LOOPYS” oraz pomieszczenia biurowo-handlowe w Gdańsku.
 • Wykonanie elewacji oraz wykonanie i osadzenie okien i witryn dla Wytwórni Uszczelek „MORPAK” Sp. z o o. z siedzibą w Gdańsku.
 • Wykonanie robót budowlanych branży sanitarnej, polegających na wymianie instalacji centralnego ogrzewania dla LOOPYS Sp. z o o.
 • Generalny wykonawca zadania „remont i modernizacja pomieszczeń z przystosowaniem na Przedszkole w Lubaniu.
 • Dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie.
 • Roboty remontowe w pomieszczeniach wynajmowanych dla potrzeb komórek organizacyjnych Kolejowego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.
 • Remont korytarzy i sanitariów w budynku administracyjnym ISE Gdańsk w Gdańsku na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Prace remontowe polegające na wymianie schodów stalowych, montażu platformy dla niepełnosprawnych, pracach malarskich, wymianie drzwi zewnętrznych, montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji, naprawie dachu w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
 • Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrzydłowie wraz z zagospodarowaniem terenu dla Gminy Nowa Karczma.
 • Dostawa płyt wielootworowych typu JOMB w ilości 1 000 sztuk dla Gminy Gronowo Elbląskie.
 • Dostawa elementów betonowych: płyt drogowych ażurowych typu jomb 75x100x12,5 cm w ilości 260 sztuk dla Gminy Górowo Iławeckie.
 • Adaptacja budynku wozowni na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Gminy Karsin.

Rok 2009:

 • Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu placu składowego na terenie Zakładu Usługowo-Produkcyjnego w Lubni.
 • Remont wraz z aranżacją wnętrz dwóch pomieszczeń mieszczących się w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 • Remont toalet, instalacji c.o. i głównego poziomu wody zimnej w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 • Remont pomieszczeń biurowych w obiektach Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni terenu od strony zaplecza szkoły i likwidacji skutków zawilgocenia pomieszczeń podpiwniczenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.
 • Przebudowa budynku Rozlewni w Destylarni Sobieski S.A. Starogard Gdański.
 • Przebudowa pomieszczeń Działu Rozlewni w Destylarni Sobieski S.A. w Starogardzie Gdańskim.
 • Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kościerzynie.
 • Prace remontowo-budowlane w budynku ŚDS w miejscowości Rybaki na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie.
 • Wykonanie remontu kapitalnego 4 pomieszczeń WC wraz z towarzyszącymi im pracami elektrycznymi i sanitarnymi dla Polskich Kolei Państwowych w Gdańsku.
 • Realizacja dostawy płyt drogowych typu JOMBO w ilości 4 000 sztuk na teren Gminy Kartuzy.
 • Dostawa płyt drogowych typu JOMB oraz dostawa płyt drogowych wielootworowych w ilości 1 000 sztuk  na potrzeby Gminy Gronowo Elbląskie.
 • Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych budynku zaplecza boisk sportowych w ramach kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Łubianie.
 • Remont restauracji "Lemon Tree" w Kościerzynie.

Rok 2008:


 • Remont i modernizacja budynku biurowego i socjalnego zakładu produkcyjnego w Gdyni dla Semmelrock Stein+Design Sp. z o o.
 • Wykonanie dobudowy aneksu do istniejącego budynku mieszkalnego w Kościerzynie.
 • Wykonanie prac ogólnobudowlanych na Osiedlu Pana Tadeusza w Gdańsku-Osowa dla „ARBUD – NIERUCHOMOŚCI” sp. z o o.
 • Wykonanie prac montażowo-murarskich w systemie VG-ORTH w ramach inwestycji Polnord Apartamenty „Srebrzysta Podkowa” dla Grupy NORD sp. z o o.
 • Dostawa materiałów i wyposażenia do utworzenia świetlicy środowiskowo-wychowawczej z programem socjoterepautycznym w Osiecznej.
 • Remont pokoju w pomieszczeniach użytkowanych przez firmę symulacyjną „MODEX” na zlecenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.
 • Przebudowa i rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

 

Rok 2007:
 • Wykonanie kompleksowego remontu z przebudową pomieszczeń  i pomieszczeń piwnicznych Zestawialni Destylarni Sobieski S.A. w Starogardzie Gdańskim.
 • Remont, modernizacja i przebudowa pomieszczeń w budynku socjalnym firmy Semmelrock Stein+Design sp. z o o.
 • Wykonanie usług branży elektrycznej, hydraulicznej i ogólnobudowlanej w Ośrodku Wypoczynkowym KOSZARKA w miejscowości Przebrno k/Krynicy Morskiej.

 
Rok 2006:

 • Kompleksowy remont pomieszczeń szkolnych oraz wykonywanie robót hydraulicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.
 • Wykonanie kompleksowego remontu leśniczówki w Płocicach.
 • Realizacja na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda remontu pomieszczeń biurowych oraz domków kempingowych w OSW SOKÓŁ w Ostródzie.
 • Modernizacja budynku OSP oraz świetlicy wiejskiej Drożdżenica.
 • Wykonanie remontu pokrycia stropodachu na budynkach Spółdzielni Mieszkańców LUBANIANKA w Lubaniu.
 • Wykonanie robót z branży remontowej w obiektach Spółdzielni Mieszkańców LUBANIANKA.
 • Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej i modernizacji placu rekreacji i wypoczynku w Ostródzie.
 • Wykonanie przebudowy II-go piętra z dostosowaniem na mieszkania dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytowie.
 • Świadczenie usług branży budowlanej w tym roboty konserwacyjne, malarskie oraz elewacyjne dla Ośrodka Wczasowego Worzałówka w Łubianie.
Rok 2005:

 • Realizacja robót branży elektrycznej, hydraulicznej oraz ogólnobudowlanej w aptekach dla PHU FARMED Sp. z o o.
 • Świadczenie usług branży ogólnobudowlanej w tym wykonanie remontu Kompleksu Handlowo-Gastronomiczno-Hotelowego JANTA.
 • Wykonanie usług ogólnobudowlanych, malarskich oraz remontu instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Agencję „ERGO” sp. z o o.

 

Rok 2004:

 • Wykonanie kompleksowego remontu budynku leśniczówki w Sasinie, Nadleśnictwo Choczewo.
 • Wykonanie robót obejmujących kompleksowe malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz wymianę instalacji elektrycznych oraz rozdzielni głównych i oddziałowych w Oddziałach PKO BP w Człuchowie oraz Czarnem.
 • Wykonanie prac dociepleniowych w Ośrodku Wypoczynkowym SZARLOTA.
 • Wykonanie kompleksowego remontu budynku leśniczówki w Hucie Żuławskiej.
 • Wykonanie robót związanych z dociepleniem, wykonanie tynku mineralnego, wykonanie opierzeń i zadaszeń drzwi oraz wykonanie schodów w budynku wielorodzinnym Nadleśnictwa Elbląg w miejscowości Jantar.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)