Zrealizowane

Rok 2012:

Dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 w ilości 8 000 sztuk dla Gminy Chmielno.


Roboty budowlane rozbiórkowe dla PKP Cargo Gdynia.


Sukcesywne dostawy nowych żelbetowych płyt wielootworowych typu „Yombo” o wymiarach 1,00x0,75x125 m do napraw dróg na terenie gminy Kartuzy w ilości 5312 sztuk.


Realizacja dostawy płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w ilości 1 000 sztuk wraz z transportem i rozładunkiem.


Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych w hali zajezdni Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.


Sprzedaż z dostawą płyt drogowych betonowych w ilości 820 sztuk dla Gminy Liniewo.


Wykonawca kompleksowej przebudowy i remontu budynków mieszkalnych na ul. Starowiejska 41, 43, 45, 47 w Gdańsku.


Dostawa płyt drogowych dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury.


Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Uczniowskiej 22 w Gdańsku.


Przebudowa drogi osiedlowej przy zabytkowym pałacu w Barcinie w Gminie Kępice.


Rozbudowa budynku hodowlanego dla gibbonów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku.


Budowa budynku zaplecza z sanitariami i pomostu drewniano-stalowego w ramach tworzonego kąpieliska w Garczu.


Pierwszy etap remontu galerii, kładek i schodów na terenie Centrum Handlowo-Usługowego „Pasaż Chełmski” w Gdańsku.


Remont budynku mieszkalnego przy ul Rybackiej 8 w Tczewie realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja strefy obszaru zdegradowanego starego miasta w Tczewie”.


Realizacja dostawy płyt betonowych typu JOMBO w ilości 6732 sztuk na prywatne zlecenie do Suchowa.


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)