Zrealizowane

Rok 2013:

Dostawa 7 000 sztuk płyt JOMBO dla Gminy Chmielno.


Dostawa 2 400 sztuk płyt drogowych jombo dla prywatnego przedsiębiorcy na teren terminalu DCT w Gdańsku.


Realizacja zamówienia publicznego budowy budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Ogorzeliny.


Dostawa 4900 sztuk płyt JOMBO oraz 800 sztuk korytek ściekowych o wymiarach 600x330x150mm dla Gminy Kartuzy.


Realizacja zamówienia na wykonanie 18 000 sztuk płyt drogowych JOMBO 100x75x12,5 cm dla prywatnego przedsiębiorcy, gmina Cedry Wielkie.


Dostawa 6 000 sztuk płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy w Gminie Dębnica Kaszubska.


Dostawa 1050 sztuk płyt JOMBO dla gminy Pruszcz Gdański.


Wykonanie remontu wewnętrznej sieci ciepłowniczej w budynku C Port Północny w Gdańsku oraz pomieszczenia dla archiwum zakładowego.


Drugi etap remontu galerii, kładek i schodów na terenie Centrum Handlowo-Usługowego „Pasaż Chełmski” w Gdańsku.


Budowa pawilonu dla zwierząt w Schronisku Ciapkowo w Gdyni.


Dostawa 4 000 sztuk płyt drogowych jombo dla prywatnego przedsiębiorstwa do gminy Sławno.


Dostawa płyt JOMB w ilości 5 500 sztuk dla Urzędu Gminy w Zblewie.


Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek Tuchomie".


Dostawa 6 000 sztuk płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy do gminy Suchorze.


Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach.


Dostawa 18 000 sztuk płyt drogowych JOMBO 100x75x12,5 cm dla prywatnego przedsiębiorcy do gminy Dębnica Kaszubska.


Realizacja zamówienia dla Jednostki Wojskowej w Malborku na dostawę płyt drogowych 300x100x15 cm w ilości 65 sztuk oraz 300x150x15 cm w ilości 120 sztuk.


Budowa Ośrodka Zdrowia w Stężycy.


Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę oraz Urząd Gminy w Lipuszu.


Dostawa płyt drogowych o wymiarach 300x150x15 dla prywatnego przedsiębiorcy w ilości 195 sztuk na teren gminy Liniewo.


Dostawa 250 sztuk płyt drogowych o wymiarach 300x150x15 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Malborku.


Dostawa 4 500 płyt jombo dla prywatnego przedsiębiorcy na teren gminy Kępice.


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)