Zrealizowane

Rok 2014:

Remont klatki schodowej przy ulicy Wałowej 27 w Gdańsku.


Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca.


Realizacjia projektu o nazwie: “Adaptacja budynku poinwentarskiego na funkcję muzealną i edukacyjną w Płotowie, gm. Bytów".


Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek na obszarze rewitalizowanej dzielnicy w Gdańsku Letnicy.


Wykonanie obiektów hodowlano-eksploatacyjnych dla lwów (etap II) w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie.


Sukcesywne dostawy płyt jombo w ilości 5300 szt. oraz kostki betonowej dla Gminy Kartuzy.


Realizacja 2-letniego zamówienia na wykonanie i dostawę płyt drogowych 200x100x15 cm na budowę BTC w Gdyni.


Dostawa 15 000 sztuk płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.


Dostawa 7 000 sztuk płyt jombo dla Gminy Chmielno.


Wykonanie zamówienia publicznego na roboty budowlane w istniejących budynkach i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzemieślniczej 36-38 w Sopocie.


Dostawa 3 850 sztuk płyt jombo dla Gminy Górowo Iławieckie.


Wykonanie wybiegów dla psów w Schronisku Ciapkowo w Gdyni.


Dostawa 3858 sztuk płyt JOMBO dla Gminy Szemud


Sukcesywna dostawa płyt jombo dla Gminy Lubichowo.


Realizacja 3-letniego zlecenia na dostawę ponad 60 tysięcy płyt betonowych typu YOMB dla prywatnego przedsiębiorcy.


Realizacja 2-letniego zamówienia na wykonanie płyt JOMBO w ilości 20 000 sztuk dla prywatnego przedsiębiorcy, gmina Nowy Dwór Gdański.


Dostawa 2500 sztuk płyt JOMBO dla gminy Przodkowo.


Realizacja zamówienia na wykonanie i dostawę płyt drogowych 300x150x15 cm w ilości 484 szt. dla prywatnego przedsiębiorcy w Gdańsku.


Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową obiektu Kaszubkiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie w ramach zamówienia publicznego "Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości Szansą Rozwoju Innowacyjnych Przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach".


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)