Zrealizowane

Rok 2015:

Dostawa płyt wielootworowych typu YOMB w ilości 5 250 sztuk dla Gminy Starogard Gdański.


Dostwa 2000 płyt JOMBO do Gminy Cedry Wielkie.


Remont istniejącego pomostu wraz z zagospodarowaniem sportowo-rekreacyjnym i kulturowym terenu przy jeziorze w Kłącznie.


Dostawa 14  000 płyt JOMBO na potrzeby utwardzania dróg Gminy Szemud.


Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żukowo - nawierzchnia z płyt YOMB.


Dostawa 23 000 sztuk płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Sztum.


Modernizacja siedziby komisariatu policji w Żukowie.


Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego wraz z częściową przebudową obiektu, budowa kojców dla psów służbowych oraz przebudowa wytypowanych pomieszczeń w budynku głównym na terenie Komendy Powiatowej Policji w Lęborku przy ul. Toruńskiej 5”.


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla Gminy Parchowo.


Dostawa 27 000 szt płyt jombo na potrzeby gminy Szemud.


Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Nowe Ogrody 27.


Dostawa 14 000 sztuk płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.


Dostawa 11 000 sztuk płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Żukowo.


Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu JOMB w ilości 12 000 szt na terenie Gminy Żukowo.


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)