Zrealizowane

Rok 2016:

Budowa budynku mieszkalnego nr. 115 w Gdańsku dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,


Wykonanie stanu surowego podziemnego budynku technicznego na dziedzińcu Teatru Wybrzeże w Gdańsku,


Rozbudowa budynku SP Pręgowo o przyszkolną halę sportową z zapleczem dydaktycznym wraz z przebudowa kotłowni gazowej,


Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku warsztatowo - magazynowego z wiatą, oznaczonego jako budynek ,,C'' wraz z zagospodarowaniem terenu, dla inwestycji "Przeniesienia bazy Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. do Błądzikowa, Gmina Puck",


Przebudowa pomieszczeń baru z salą konsumpcyjną i zapleczem kuchennym w budynku Urzędu Miasta w Gdańsku,


Remont wnętrza budynku Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku,


Dostawa 2 000 szt. płyt JOMBO dla Gminy Cedry Wielkie,


Roboty budowlane wykonane w Zespole Szkół w Studzienicach,


Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr. 15 w Gdańsku,


Adaptacja i rozbudowa segmentu dydaktycznego "E" na potrzeby internatu w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących,


Budowa nowej siedziby Polskiego Gazu w Sopocie,


Budowa budynku biurowo- socjalnego oznaczonego symbolem "B" w obrębie wsi Błądzikowo, Gmina Puck wraz z robotami rozbiórkowymi,


Adaptacja budynku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dawnego zespołu szkół rolniczych na cele biurowe,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla Gminy Parchowo,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla Gminy Przechlewo,


Dostawa 30 000 szt. płyt JOMBO dla Gminy Żukowo,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO na terenie Malborka,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO na terenie Gminy Czarna Dąbrówka,


Dostawa 12 000 szt. płyt JOMBO dla Abruko Sp. z o.o,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla Gminy Przywidz,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Zblewo,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Goleniów.


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Bytów,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Nadleśnictwa Trzebielino,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla Gminy Kościerzyna,


Dostawa 1 850 szt. płyt JOMBO dla Gminy Lubichowo,


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)