Zrealizowane

Rok 2017:

Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Nadleśnictwa Czluchów,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiebiorcy na terenie Nadleśnictwa Leśny Dwór,


Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy,


Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku szkoły w Bobowie,


Adaptacja budynku ''B'' Komendy Miejskiej Policji w Słupsku,


Budowa budynku socjalno-warsztatowego na potrzeby obsługi instalacji termicznego przekształcenia Osadów z zapleczem dydaktyczno-edukacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Gdańskiej Infrastruktury Wodno Kanalizacyjnej,


Termomodernizacja budynku ''B'' Komendy Miejskiej Policji w Słupsku,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiebiorcy na terenie Gminy Trąbki Wielkie,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Sadlinki,


Dostawa 33 000 szt. płyt JOMBO dla Gminy Żukowo


Sukcesywna dostawa płyt drogowych 300X150X15 na terenie Malborka,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Bytów,


Dostawa 1 225 szt. płyt JOMBO dla Gminy Przechlewo,


Dostawa 1 876 szt. płyt JOMBO na terenie Gminy Czarna Dąbrówka,


Dostawa 2 000 szt. płyt JOMBO dla Gminy Górowo Iławeckie,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla Gminy Parchowo.


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO na terenie Malborka,


Dostawa 17 000 szt. płyt JOMBO do remontów dróg uszkodzonych po nawałnicy dla Gminy Sulęczyno,


Dostawa 10 000 szt. płyt JOMBO dla ABRUKO Sp. z o. o.,


 Sukcesywna dostawa płyt drogowych 300x150x15 dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Sławna,


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Przodkowo,


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)