Zrealizowane

Rok 2018:

Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego


Budowa Żłobka na Osiedlu Bursztynowym w Pruszczu Gdańskim


Przebudowa Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim z budową kina


Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku


Sukcesywna dostawa płyt JOMBO na terenie Malborka,


Sukcesywna dostawa płyt drogowych 300x150x15 dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Nadleśnictwa Lipusz,


Sukcesywna dostawa 25 000 szt. płyt JOMBO dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o. o.,


Dostawa płyt JOMBO dla Gminy Miastko


Dostawa płyt JOMBO dla Gminy Cedry Wielkie


Dostawa 7 400 szt. płyt JOMBO dla prywatnego przedsiębiorcy na terenie Gminy Sadlinki,


Dostawa płyt JOMBO dla Gminy Parchowo


Dostawa 9 120 szt. płyt JOMBO na terenie Gminy Parchowo,


Dostawa płyt JOMBO dla Gminy Przechlewo


Sukcesywna dostawa płyt drogowych 300x150x15 na terenie Malborka,


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)