Zrealizowane

W trakcie realizacji:

Rozbudowa i modernizacja WZSP nr 2 w Gdańsku


Budowa sali sportowej przy PZS nr 2 w Kościerzynie


Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach


Adaptacja obiektów Komendy Miejskiej Policji w Słupsku


Budowa budynku wielorodzinnego nr 116 w Gdańsku-Letnicy


Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie


Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku


Sukcesywna dostawa 100 000 szt. płyt JOMBO dla Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.


Sukcesywna dostawa 20 000 szt. płyt JOMBO dla ABRUKO Sp. z o. o.


Sukcesywna dostawa 2000 szt. płyt MON dla ZGK Jezierzyce Sp. z o.o.


Dostawa płyt JOMBO dla Gminy Tuchomie


Dostawa płyt JOMBO dla Gminy Czarna Dąbrówka


Dostawa płyt JOMBO dla Gminy Parchowo


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)