Zrealizowane

Rok 2004:

Wykonanie kompleksowego remontu budynku leśniczówki w Sasinie, Nadleśnictwo Choczewo.


Wykonanie kompleksowego remontu budynku leśniczówki w Hucie Żuławskiej.


Wykonanie prac dociepleniowych w Ośrodku Wypoczynkowym SZARLOTA.


Wykonanie robót obejmujących kompleksowe malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz wymianę instalacji elektrycznych oraz rozdzielni głównych i oddziałowych w Oddziałach PKO BP w Człuchowie oraz Czarnem.


Wykonanie robót związanych z dociepleniem, wykonanie tynku mineralnego, wykonanie opierzeń i zadaszeń drzwi oraz wykonanie schodów w budynku wielorodzinnym Nadleśnictwa Elbląg w miejscowości Jantar.


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)