Zrealizowane

Rok 2021:

Rozbudowa istniejącego Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie - Sala sportowa


Budowa sali sportowej przy PZS nr 2 w Kościerzynie


Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku


Przebudowa dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni


Termomodernizacja Posterunku Policji w Dziemianach


Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kończewie


Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Lubichowie


Budowa nowej siedziby posterunku Policji w Pszczółkach


Remont i adaptacja dawnego Ratusza przy ulicy Gościnnej w Gdańsku


Rozbudowa i modernizacja WZSP nr 2 w Gdańsku


Adaptacja obiektów Komendy Miejskiej Policji w Słupsku


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)