Zrealizowane

Rok 2006:

Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej i modernizacji placu rekreacji i wypoczynku w Ostródzie.


Wykonanie robót z branży remontowej w obiektach Spółdzielni Mieszkańców LUBANIANKA.


Wykonanie remontu pokrycia stropodachu na budynkach Spółdzielni Mieszkańców LUBANIANKA w Lubaniu.


Modernizacja budynku OSP oraz świetlicy wiejskiej Drożdżenica.


Realizacja na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda remontu pomieszczeń biurowych oraz domków kempingowych w OSW SOKÓŁ w Ostródzie.


Wykonanie kompleksowego remontu leśniczówki w Płocicach.


Kompleksowy remont pomieszczeń szkolnych oraz wykonywanie robót hydraulicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.


Świadczenie usług branży budowlanej w tym roboty konserwacyjne, malarskie oraz elewacyjne dla Ośrodka Wczasowego Worzałówka w Łubianie.


Wykonanie przebudowy II-go piętra z dostosowaniem na mieszkania dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bytowie.


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)