Zrealizowane

Rok 2007:

Wykonanie usług branży elektrycznej, hydraulicznej i ogólnobudowlanej w Ośrodku Wypoczynkowym KOSZARKA w miejscowości Przebrno k/Krynicy Morskiej.


Remont, modernizacja i przebudowa pomieszczeń w budynku socjalnym firmy Semmelrock Stein+Design sp. z o o.


Wykonanie kompleksowego remontu z przebudową pomieszczeń  i pomieszczeń piwnicznych Zestawialni Destylarni Sobieski S.A. w Starogardzie Gdańskim.


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)