Zrealizowane

Rok 2008:

Remont i modernizacja budynku biurowego i socjalnego zakładu produkcyjnego w Gdyni dla Semmelrock Stein+Design Sp. z o o.


Przebudowa i rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku


Remont pokoju w pomieszczeniach użytkowanych przez firmę symulacyjną „MODEX” na zlecenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.


Dostawa materiałów i wyposażenia do utworzenia świetlicy środowiskowo-wychowawczej z programem socjoterepautycznym w Osiecznej.


Wykonanie prac montażowo-murarskich w systemie VG-ORTH w ramach inwestycji Polnord Apartamenty „Srebrzysta Podkowa” dla Grupy NORD sp. z o o.


Wykonanie prac ogólnobudowlanych na Osiedlu Pana Tadeusza w Gdańsku-Osowa dla „ARBUD – NIERUCHOMOŚCI” sp. z o o.


Wykonanie dobudowy aneksu do istniejącego budynku mieszkalnego w Kościerzynie.


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)