Zrealizowane

Rok 2011:

Wykonawca kompleksowej przebudowy i remontu budynków mieszkalnych na ul. Starowiejska 34, 36, 38 w Gdańsku.


Realizacja dostawy nowych płyt drogowych typu JOMBO w ilości 1 600 sztuk dla Gminy Cedry Wielkie.


Roboty budowlane w Domu Środowiskowym w Wielu na zlecenie Gminy Karsin.


Budowa budynku usługowego – Centrum Informacji Turystycznej w Chmielnie w ramach zintegrowanego systemu informacji turystycznej: Budowa centrów informacji turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia.


Przebudowa części pomieszczeń I piętra budynku biurowego PKP Szybka Kolej Miejska z siedzibą w Gdyni.


Wykonanie dostawy płyt drogowych typu JOMBO w ilości 7580 sztuk dostarczonych do miejscowości Pustowo na potrzeby firmy prywatnej.


Zakup i montaż urządzenia do podnoszenia ciśnienia na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Garcz.


Sprzedaż, dostawa i rozładunek płyt drogowych betonowych IOMB 100x75x12,5 w ilości do miejscowości Koteże na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim.


Realizacja dostawy płyt drogowych typu MON 300x150x15 w ilości 174 sztuk oraz dostawę krawężnika drogowego 100x30x15 w ilości 120 sztuk na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnej Spółki z o o. w Koszalinie.


Przebudowa budynku mieszkalnego na ul. Sielska 6 w Gdańsku.


Wykonanie budynku biurowo-magazynowego w Gdańsku dla TNS Sp. z o o.


Sukcesywne dostawy korytek ściekowych w łącznej ilości nie większej niż 2 500 sztuk i ażurowych płyt betonowych w łącznej ilości nie większej niż 4 700 sztuk na potrzeby Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o o. w Gdańsku.


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)