Zrealizowane

Rok 2019:

Budowa budynku na terenie schroniska dla bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni


Przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku,


Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku,


Modernizacja budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności i Bursę Gdańską,


Budowa siedziby Komisariatu Policji Gdynia - Witomino


Modernizacja Parku Miejskiego w Starogardzie Gdańskim


Budowa budynku dydaktycznego na terenie Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku,


Dostawa 35 000 szt. płyt JOMBO dla ABRUKO Sp. z o. o.


Dostawa płyt JOMBO dla Zakładu Komunalnego w Kościerzynie


Dostawa płyt MON dla Urzędu Morskiego w Słupsku


Dostawa płyt JOMBO dla Gminy Miastko


Dostawa 20 000 szt. płyt JOMBO dla Gminy Przodkowo


Dostawa płyt MON dla Gminy Miasta Puck


Dostawa płyt JOMBO dla Gminy Cedry Wielkie


Dostawa płyt MON dla Gminy Pruszcz Gdański


Dostawa płyt JOMBO dla Gminy Malechowo


Dostawa 1000 szt. płyt MON dla prywatnych przedsiębiorców


Dostawa 17000 szt. płyt JOMBO dla prywatnych przedsiębiorców


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)