Zrealizowane

Rok 2009:

Remont toalet, instalacji c.o. i głównego poziomu wody zimnej w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku.


Remont wraz z aranżacją wnętrz dwóch pomieszczeń mieszczących się w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku.


Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu placu składowego na terenie Zakładu Usługowo-Produkcyjnego w Lubni.


Prace remontowo-budowlane w budynku ŚDS w miejscowości Rybaki na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie.


Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kościerzynie.


Przebudowa pomieszczeń Działu Rozlewni w Destylarni Sobieski S.A. w Starogardzie Gdańskim.


Przebudowa budynku Rozlewni w Destylarni Sobieski S.A. Starogard Gdański.


Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni terenu od strony zaplecza szkoły i likwidacji skutków zawilgocenia pomieszczeń podpiwniczenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.


Remont pomieszczeń biurowych w obiektach Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.


Remont restauracji "Lemon Tree" w Kościerzynie.


Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych budynku zaplecza boisk sportowych w ramach kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Łubianie.


Dostawa płyt drogowych typu JOMB oraz dostawa płyt drogowych wielootworowych w ilości 1 000 sztuk  na potrzeby Gminy Gronowo Elbląskie.


Realizacja dostawy płyt drogowych typu JOMBO w ilości 4 000 sztuk na teren Gminy Kartuzy.


Wykonanie remontu kapitalnego 4 pomieszczeń WC wraz z towarzyszącymi im pracami elektrycznymi i sanitarnymi dla Polskich Kolei Państwowych w Gdańsku.


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)