Płyty drogowe

W naszej ofercie:

  • płyty drogowe wielootworowe typu YOMB
  • płyty drogowe pełne typu MON

Płyty wykonane są zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, z wysokiej klasy betonu C25/30 oraz odpowiednio zbrojone, wykonane wg normy PN EN 1339:2005. Płyty produkowane są na stołach wibracyjnych. Przeznaczone są do wykonywania nawierzchni drogowych, placów manewrowych, parkingów oraz dróg dojazdowych i pożarowych.

Posiadamy samochody z HDS, którymi dowozimy towar do klientów na terenie całej Polski.

Współpracujemy z hurtowniami budowlanymi, firmami budowlanymi, ale także z indywidualnymi klientami. Zamawiając u nas materiał, do realizacji inwestycji dostajesz gwarancję najwyższej jakości oraz niskiej ceny.

ECOZET realizuje również zamówienia na płyty drogowe dla Inwestorów prywatnych, jak i w trybie Zamówień Publicznych, z których największe zlecenia obejmowały dostawy na kilkaset tysięcy sztuk płyt.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)