Zrealizowane

Rok 2010:

Wykonanie robót budowlanych branży sanitarnej, polegających na wymianie instalacji centralnego ogrzewania dla LOOPYS Sp. z o o.


Wykonanie elewacji oraz wykonanie i osadzenie okien i witryn dla Wytwórni Uszczelek „MORPAK” Sp. z o o. z siedzibą w Gdańsku.


Przebudowa wraz z modernizacją części pomieszczeń budynku przemysłowego na pomieszczenia Centrum Zabaw Dziecięcych „LOOPYS” oraz pomieszczenia biurowo-handlowe w Gdańsku.


Utwardzenie drogi dojazdowej i parkingu na terenie siedziby firmy MORPAK Sp. z o o. w Gdańsku.


Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w obrębie geodezyjnym CETYŃ dla Gminy Trzebielino.


Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrzydłowie wraz z zagospodarowaniem terenu dla Gminy Nowa Karczma.


Prace remontowe polegające na wymianie schodów stalowych, montażu platformy dla niepełnosprawnych, pracach malarskich, wymianie drzwi zewnętrznych, montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji, naprawie dachu w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.


Remont korytarzy i sanitariów w budynku administracyjnym ISE Gdańsk w Gdańsku na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Roboty remontowe w pomieszczeniach wynajmowanych dla potrzeb komórek organizacyjnych Kolejowego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku z siedzibą w Sopocie.


Dostosowanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie.


Generalny wykonawca zadania „remont i modernizacja pomieszczeń z przystosowaniem na Przedszkole w Lubaniu.


Adaptacja budynku wozowni na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Gminy Karsin.


Dostawa elementów betonowych: płyt drogowych ażurowych typu jomb 75x100x12,5 cm w ilości 260 sztuk dla Gminy Górowo Iławeckie.


Dostawa płyt wielootworowych typu JOMB w ilości 1 000 sztuk dla Gminy Gronowo Elbląskie.


Masz pytania? Napisz lub zadzwoń!

eu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Rozwój Przedsiębiorstwa ECOZET poprzez przebudowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich", mająca na celu "Zwiększenie rentowności firmy poprzez budowę innowacyjnej dojrzewalni wyrobów betonowych w Kaliskach Kościerskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020.

Dofinansowanie na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60)